Biorezonans

Biorezonans to metoda fizykalna oparta na fundamentalnym złożeniu, że wszystko jest energią, czyli wszystko ma swoją częstotliwość i tę częstotliwość (wyrażoną w hercach) można wzmacniać lub wygaszać.

Biorezonans to pomiar, ale i terapia. Może wskazać osłabione narządy, a potem je wzmocnić, może wskazać czynniki obciążające, takie jak: alergeny, pasożyty, bakterie, zagrzybienie, związki toksyczne, a potem je neutralizować.

Najbardziej spektakularne efekty terapeutyczne biorezonansu odnotowuje się w usuwaniu alergii, terapii nałogów (antynikotynowej!), a ostatnio zwłaszcza w zwalczaniu boreliozy. Pomiarów dokonuję m.in. na urządzeniach: Bicom i Quantum.